ezgif.com-gif-maker

Oferujemy 200 PLN

Witaj! W ramach tej promocji możesz otrzymać 200 zł za otwarcie konta Revolut dla Biznesu.

Zasady i Warunki

Kto może wziąć udział w promocji?

Żeby skorzystać z promocji, musisz:

  • Być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, spółką komandytową lub inną formą działalności gospodarczej z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ; i 
  • Założyć konto Revolut dla Biznesu za pomocą ważnego linka promocyjnego i pomyślnie przejść przez proces weryfikacji Twojej firmy (KYB).
W jaki sposób mogę wziąć udział w promocji? 

Żeby skorzystać z promocji, musisz wykonać następujące czynności:

  • Otworzyć konto Revolut dla Biznesu, wybierając jeden z planów z Cennika; i 
  • Zasilić konto Revolut dla Biznesu kwotą 200 zł lub więcej.
Kiedy kończy się promocja?

Promocja trwa od godziny 00.01  6 stycznia 2020 do godziny 23.59 20 stycznia 2020.

Czy jest limit prowizji, którą mogę otrzymać w ramach promocji?

Tak, maksymalna kwota, którą możesz uzyskać to 200 zł

Co jeszcze powinienem wiedzieć o warunkach promocji?
  1. Zapłata prowizji na Twoje konto może zająć do 15 dni roboczych, po spełnieniu przez Ciebie wszystkich warunków wymaganych w ramach promocji. 
  2. Jeśli rozpocząłeś proces aplikacji przed datą zakończenia promocji, musisz w ciągu 10 następujących po sobie dni kalendarzowych spełnić wymagane promocją kryteria, aby uzyskać prowizję. 
  3. Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni zakończyć promocję przed zakładaną datą wskazaną wyżej, jeśli wystąpią okoliczności, w których promocja zostanie wykorzystana w niewłaściwym celu lub zagrożone będzie dobre imię i reputacja brandu Revolut. Możemy zakończyć promocję  w takim przypadku indywidualnie u konkretnego Partnera lub u wszystkich Partnerów uprawnionych do współpracy w ramach promocji. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z prawa do zakończenia promocji, zamieścimy z wyprzedzeniem stosowną informację na stronie informującej o promocji u Partnera/Afilianta współpracującego z Revolut. Skontaktuj się z działem Wsparcia, jeśli uważasz, że spełniasz kryteria do uzyskania premii a nie otrzymałeś wynagrodzenia z uwagi na wcześniejsze zakończenie promocji. 
  4. Mogą wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwiają przyznanie promocji. W związku z tym Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednio lub pośrednio poniesione, w wyniku zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą.
  5. Wiążące warunki promocji zostały opublikowane w języku angielskim i tłumaczenia na inne języki niż język angielski służą wyłącznie niewiążącym celom informacyjnym i nie stanowią podstawy do ewentualnych roszczeń ze strony uczestników promocji. Wyłącznie warunki promocji opublikowane w języku angielskim są rozstrzygające i  wiążące. Jedynie wersja warunków promocji opublikowana w języku angielskim może być rozpatrywana przez właściwy sąd. 
  6. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsze warunki promocji podlegają wyłącznie i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Anglii.